Quiet the mind and the soul will speak

Wie ben ik? Wat betekent meditatie voor mij?

Andy Merckaert. Iemand die zowel op privé als op professioneel vlak wilt blijven groeien. Wat vroeger leek als tegenslagen, beschouw ik nu als opportuniteiten en uitdagingen die me kunnen verrijken. Natuurlijk heb ik al wat levenservaringen mogen opdoen, die me gebracht hebben tot waar ik nu ben. Sinds ruim vijf jaar heb ik een nieuwe passie: Mindfulness en Meditatie.

Ik ontdekte eerder toevallig het mediteren. Op dat moment was ik nog erg in de war en uit balans... het perfecte moment. Zonder enige verwachting ging ik langs in het meditatiecentrum te Lede. Onmiddellijk voelde ik een (h)erkenning en connectie. Ik schreef me zeer snel in voor de eerste retraite. Meditatie, en de filosofie gerelateerd hiermee, betekent zeer veel voor mij. Veel aspecten vanuit mindfulness behoren ook tot deze vorm van zelfontdekking en zelfontwikkeling. Na enkele jaren voelde ik een soort van drang; ik wilde graag als leraar, maar vooral als mens, de mooie boodschap en de technieken van meditatie delen.

Mijn opleiding

Via het meditatiecentrum maakte ik kennis met World Peace Initiative en het project Peace Revolution.

Zij bieden de opleiding aan tot meditatie/mindfulness lesgever in het Engels. Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Na een aantal jaar zelf te mediteren voelde ik me sterk genoeg om de eerste stap te zetten, een online programma van 42 dagen. Ik maakte verslagen van mijn meditatie ervaringen, bekeek inspirerende video’s, beantwoordde reflectievragen en kreeg steeds feedback van mijn coach. Deze periode heb ik succesvol afgerond. De volgende stap in deze opleiding was het volgen van een training in Thailand. Ik werd aangesproken door de directeur van de organisatie. Het feit dat ik een pedagogisch diploma heb en dat ik nu reeds met kinderen werk rond o.a. filosofie, ethiek en moraal maakte van mij, volgens haar, een zeer geschikte kandidaat voor het deelnemen aan de training. Deze volgde ik succesvol in december 2019 en januari 2020 en behaalde mijn diploma. Ik mag me dan ook sinds februari 2020 Mindfulness & Meditatie trainer noemen.

Mijn doel

De bedoeling is om de aangeleerde principes en methodieken te vertalen naar jong en minder jong. Meditatie is een niet-geloofsgebonden manier/hulpmiddel tot zelfkennis en zelfontplooiing. Iedereen kan als mens de voordelen ervan zelf ervaren. Bepaalde onderzoeken hebben reeds aangetoond dat meditatie/mindfulness (onrechtstreeks) zorgt voor vermindering van pestgedrag en stress én voor betere organisatietechnieken, leerprestaties, concentratie, welbevinden, verdraagzaamheid,...

Kortom voor een betere versie van jezelf.